Rybník u Textilany

Rybník u Textilany

Katastrální území:

Rochlice, p.p.č. 1470/1, 1453/2, 1464/2, 1469 část, 1470/4, 1474

Datum registrace: 21.11.1995

CHARAKTERISTIKA

Původní umělá vodní nádrž (pro podnik Textilana) postupně z části zarostla a stala se jedinečným přírodním prvkem v  zástavbě města jako hnízdiště labutě velké (Cygnus olor) a kachny divoké (Anas platyrhynchos) a současně i jako místo odpočinku ptačích jedinců různých druhů při jarních a podzimních tazích.
Nedílnou součástí areálu je hráz původně s pěti dnes jž jen se dvěma lípami a stráň směrem k příjezdu do Textilany s nálety javorů, olší a  bříz. Po hrázi prochází od ul. Jablonecké kabel 10 kV a podél bývalé příjezdové komunikace do Textilany parovod.

ZÁSAHY

V červenci 2007 došlo k pádu jedné z lip rostoucích na hrázi rybníka. Příčinou ulomení kmene na bázi byla hniloba způsobená dřevokaznou houbou spálenkou skořepatou (Ustulina deusta), možná známější pod synonymem dřevomor kořenový (Hypoxylon deustum). Jedná se o nebezpečného původce hniloby, která je mechanicky málo pevná. Hrozí extrémní riziko statického selhání stromu. Problémem je, že plodnice se vyskytují zejména na bázi kmene, kde mohou snadno uniknout pozornosti. Koruny zůstávají bez příznaků a bez vnějších symptomů se stromy mohou vylomit v bázi. Nejčastěji se vyskytuje na bucích a lípách.

Na jaře 2009 bylo  na základě odborného posudku Agentury ochrany přírody a krajiny povoleno pokácení krajní lípy, jejíž koruna zasahovala nad chodník podél ulice Jablonecká a nad tramvajovou trať včetně trolejí. Důvodem k pokácení byla aktuální hrozba statického selhání a nízká provozní bezpečnost dřeviny v daném místě.

Na jaře 2010 bylo z důvodu rozšíření a výstavby tramvajové trati povoleno pokácení lípy nejblíže ke komunikaci Jablonecká a odstranění břehového porostu podél komunikace Jablonecká.

Nastavení cookies