Odbor sociální a bytové politiky

Bc. Dana Morcová

vedoucí odboru sociální a bytové politiky
Tel.: 48 524 4975
Budova: 1. máje 108/48
Č. dveří: 22

Odbor sociální a bytové politiky

Sídlo: 1. Máje 108, Liberec 3, budova Uran
Doručovací adresa: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
Telefon: +420 485 243 577

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Filka Lenka referent odboru sociální a bytové politiky 1. máje 108/48 18 48 524 4960
Háková Pavlína referent sociálních služeb fond zdraví a prevence, agenda příspěvkových organizací sociálních a zdravotních 1. máje 108/48 16 48 524 4982
Hejzlarová Milana referent odboru sociální a bytové politiky 1. máje 108/48 20 48 524 4963
Bc. Honcová Miroslava specialista projektů manažerka projektů: Vzdělávejme děti předškolního věku v Liberci, 100 kol pro bikesharing v Liberci 1. máje 108/48 31 48 524 3580
Bc. Hvojníková Klára referent odboru sociální a bytové politiky péče o rodinu a dítě 1. máje 108/48 16 48 524 4962
Janíčková Miroslava referent odboru sociální a bytové politiky rozpočet sociálních a zdravotnických příspěvkových organizací, agenda obecních pohřbů 1. máje 108/48 23 48 524 4981
Mgr. Jirotka Lukáš manažer SPSZ obce implementace Strategického plánu sociálního začleňování, projektové poradenství, výkon práv příslušníků romské menšiny 1. máje 108/48 23 48 524 4965
Kotková Bronislava referent odboru sociální a bytové politiky agenda městských bytů 1. máje 108/48 19 48 524 4964
Křížová Jana referent odboru sociální a bytové politiky 1. máje 108/48 19 48 524 4967
Bc. Marešová Ivana referent odboru sociální a bytové politiky 1. máje 108/48 32 48 524 4959
Bc. Niedermertlová Stanislava referent odboru sociální a bytové politiky 1. máje 108/48 16 48 524 4969
Bc. Rozsívalová Eva referent odboru sociální a bytové politiky správa pohledávek dlužného nájemného 1. máje 108/48 21 48 524 4968
Sobotková Michaela referent odboru sociální a bytové politiky zúčtování služeb nájemného 1. máje 108/48 18 48 524 4961
JUDr. Žáčková Renata právník 1. máje 108/48 21 48 524 4966

Životní situace včetně formulářů naleznete na Portálu občana.

 
ADRESA KONTAKTNÍHO MÍSTA pro evidenci žadatelů o byty ve vlastnictví statutárního města Liberec:
CENTRUM BYDLENÍ LIBEREC
Na Bídě 564/12, 460 01, Liberec IV - Perštýn,
telefonní číslo: 778 757 888

 

Centrum zdravotní a sociální péče Liberec 

Komunitní středisko KONTAKT Liberec

Komunitní práce Liberec, o. p. s.

Dům seniorů Františkov - Liberec 

 
POPIS ČINNOSTI

Odbor sociální a bytové politiky zajišťuje poskytování bytů a přístřeší z vlastnictví statutárního města Liberec a kompletní administrativní správu městského bytového fondu. Usměrňuje činnost sociálních a zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných statutárním městem Liberec a zabezpečuje jejich provoz. Koordinuje komunitní plánování a podporuje sociální služby v libereckém regionu, a to včetně aktivit v oblasti protidrogové prevence a prevence sociálně patologických jevů. Na území svého správního obvodu plní úkoly napomáhající výkonu práv příslušníků romské komunity, realizuje opatření a projekty proti sociálnímu vyloučení a podporuje aktivity pro děti a mládež z ohrožených skupin.

 

 

 

 

Nastavení cookies