Odbor životního prostředí

Ing. Jaroslav Rašín

Foto - portrét
vedoucí odboru životního prostředí
Tel.: 48 524 4872
Budova: nám. Dr. E. Beneše 183/22
Č. dveří: 2.30

Odbor životního prostředí

Doručovací adresa: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
Telefon: 485 244 861
Kontaktní místo odboru: Nový magistrát
Kancelář: 3.31
Telefon: 485 244 899

 

Podání elektronických žádostí, lze pouze přes posta@magistrat.liberec.cz.

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Delongová Vladěna referent hospodářskosprávní sekretariát a podatelna odboru životního prostředí nám. Dr. E. Beneše 183/22 3.31 48 524 4861
Hanáková Markéta referent ŽP - souhrnná stanoviska nám. Dr. E. Beneše 183/22 3.32 48 524 4896
Bc. Pivrnec Martin referent ŽP - souhrnná stanoviska souhrnná vyjádření nám. Dr. E. Beneše 183/22 3.32 48 524 4879
Tandlerová Jaroslava referent odboru životního prostředí sekretariát a podatelna odboru životního prostředí, souhrná vyjádření nám. Dr. E. Beneše 183/22 3.31 48 524 4862

Oddělení ochrany přírody

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Bc. Dytrichová Dedeciusová Dagmar referent ochrany zemědělského půdního fondu ochrana zemědělského půdního fondu nám. Dr. E. Beneše 183/22 2.30 48 524 4892
Ing. Kazdová Zuzana referent ochrany přírody ochrana přírody a krajiny nám. Dr. E. Beneše 183/22 2.35 48 524 4887
Ing. Klinovská Marie referent ochrany zemědělského půdního fondu ochrana zemělského půdního fondu, ochrana zvířat nám. Dr. E. Beneše 183/22 2.30 48 524 4869
Ing. Kopecký Jiří referent ochrany lesů státní správa lesů nám. Dr. E. Beneše 183/22 2.29 48 524 4877
Ing. Kučerová Hana referent ochrany lesů, myslivosti, rybářství státní správa lesů, myslivosti, rybářství nám. Dr. E. Beneše 183/22 2.29 48 524 4878
Ing. Mádlová Zuzana referent ochrany přírody ochrana přírody a krajiny nám. Dr. E. Beneše 183/22 2.34 48 524 4867
Mgr., Ph.D. Macháčková Lenka referent ochrany přírody nám. Dr. E. Beneše 183/22 2.35 48 524 4884
Ing. Neumannová Hana referent ochrany zemědělského půdního fondu ochrana zemělského půdního fondu nám. Dr. E. Beneše 183/22 2.33 48 524 4894
Ing. Ondřejková Pavlína referent ochrany přírody ochrana přírody a krajiny nám. Dr. E. Beneše 183/22 2.34 48 524 4865
Ing. Parmová Lenka referent ochrany přírody ochrana přírody a krajiny nám. Dr. E. Beneše 183/22 2.35 48 524 4884
Ing. Vacková Eva vedoucí oddělení ochrany přírody státní správa lesů nám. Dr. E. Beneše 183/22 2.32 48 524 4893
Ing. Zrníková Blanka referent ochrany lesů nám. Dr. E. Beneše 183/22 2.31 48 524 4864

Oddělení odpadů a ovzduší

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Bc. Kratzmannová Lucie referent oddělení odpadů a ovzduší odpadové hospodářství nám. Dr. E. Beneše 183/22 2.17 48 524 4885
Ing. Russig František vedoucí oddělení odpadů a ovzduší vedoucí oddělení odpadů a ovzduší nám. Dr. E. Beneše 183/22 2.18 48 524 4882
Ing. Seifertová Kateřina referent oddělení odpadů a ovzduší odpadové hospodářství nám. Dr. E. Beneše 183/22 2.36 48 524 4870
Ing. Stuchlíková Michaela referent oddělení odpadů a ovzduší odpadové hospodářství nám. Dr. E. Beneše 183/22 2.36 48 524 4889
Bc. Zadáková Martina referent oddělení odpadů a ovzduší odpadové hospodářství nám. Dr. E. Beneše 183/22 2.17 48 524 4891

Oddělení Vodoprávní úřad

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Ing. Baranová Jindra referent oddělení Vodoprávní úřad nám. Dr. E. Beneše 183/22 3.33 48 524 4863
Mgr. Bobek Martin referent oddělení Vodoprávní úřad vodoprávní úřad nám. Dr. E. Beneše 183/22 3.30 48 524 4873
Ing. Bystřická Hana referent oddělení Vodoprávní úřad vodoprávní úřad nám. Dr. E. Beneše 183/22 3.34 48 524 4880
Ing. Doláková Radka referent oddělení Vodoprávní úřad vodoprávní úřad nám. Dr. E. Beneše 183/22 3.30 48 524 4881
Ing. Kaněrová Simona referent oddělení Vodoprávní úřad vodoprávní úřad nám. Dr. E. Beneše 183/22 3.33 48 524 4886
Mgr. Krokerová Kateřina vedoucí oddělení Vodoprávní úřad vodoprávní úřad nám. Dr. E. Beneše 183/22 3.35 48 524 4871
Bc. Kutáčová Ivana referent oddělení Vodoprávní úřad vodoprávní úřad nám. Dr. E. Beneše 183/22 3.30 48 524 4876
Ing. Mejsnar Jiří referent oddělení Vodoprávní úřad nám. Dr. E. Beneše 183/22 3.34 48 524 4883
Řandová Kateřina referent oddělení Vodoprávní úřad vodoprávní úřad nám. Dr. E. Beneše 183/22 3.33 48 524 4875

Oddělení památkové péče

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Ing. Badalec Jaroslav vedoucí oddělení památkové péče státní památková péče nám. Dr. E. Beneše 183/22 2.33 48 524 4954
Mgr. Bittnerová Monika referent památkové péče státní památková péče nám. Dr. E. Beneše 183/22 2.33 48 524 4888
Bc. Kolocová Petra referent památkové péče nám. Dr. E. Beneše 183/22 2.33 48 524 4888
Mgr. Legner Zdeněk referent památkové péče státní památková péče nám. Dr. E. Beneše 183/22 2.33 48 524 4897

Životní situace včetně formulářů naleznete na Portálu občana.

POPIS ČINNOSTI

Odbor životního prostředí Magistrátu města Liberec vykonává státní správu v přenesené působnosti na úseku životního prostředí a památkové péče v rozsahu svěřeném obecním úřadům, pověřeným obecním úřadům a obecním úřadům obcí s rozšířenou působností, dle jednotlivých složkových zákonů. V samostatnmé působnosti pak ukládá pokuty a nápravná opatření podle zákona 128/2000 Sb., o obcích ve znění doplňujících předpisů.

Odbor se skládá z pěti oddělení.

Informace o konkrétních činnostech jednotlivých oddělení jsou přístupné prostřednictvím odkazů výše.

Agenda mimo jednotlivá oddělení:

  • Vydávání vyjádření, stanovisek a koordinovaných stanovisek. 

Odbor tato stanoviska a vyjádření vydává jako dotčený orgán státní správy  (§ 136 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění a § 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a  stavebním řádu – stavební zákon) v řízeních podle zvláštních předpisů (zejména stavebního zákona,  zákona o integrované prevenci a zákona o  posuzování vlivů na životní prostředí).

Při podání žádosti o vydání souhrnného vyjádření je možné využít formulář přiložený níže.

Aktuality odboru

22.04.2024

CHOVATELSKÁ PŘEHLÍDKA TROFEJÍ 2024

Chovatelská přehlídka trofejí proběhne v kostele sv. Mikuláše v Bílém Kostele v sobotu 27. dubna 2024 od 10 do 17 hod a v neděli 28. dubna 2024 od 10 do 16:30 hod. Srdečně vás zveme.
 
18.01.2024

Informace k ohlašování odpadů v roce 2024

Podání ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2023 dle ust. § 94 odst. 3, 4 a 5 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.
 
01.01.2024

Dotační program obnovy kulturních památek

Program obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností.
 
14.06.2023

Povodňové plány

Zveřejnění povodňových plánů statutárního města Liberec a ORP Liberec.
 
08.06.2023

Informační seminář pro žadatele o kotlíkové dotace

Informační seminář pro žadatele o kotlíkové dotace dne 13. 6. 2023
 
Předchozí
1

 

Nastavení cookies