Odbor právní a veřejných zakázek

Mgr. Jan Audy

Foto - portrét
vedoucí odboru právního a veřejných zakázek
Tel.: 48 524 3213
Budova: nám. Dr. E. Beneše 1/1
Č. dveří: 115

Odbor právní a veřejných zakázek

Doručovací adresa: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec
Telefon: 485 243 215

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Bartoňová Markéta referent odboru právního a veřejných zakázek nám. Dr. E. Beneše 1/1 116 48 524 3215

Oddělení právní

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Mgr. Hegrová Marcela právník nám. Dr. E. Beneše 1/1 113 48 524 3218
JUDr. Ovádková Jana vedoucí oddělení právního vedoucí oddělení právního nám. Dr. E. Beneše 1/1 113 48 524 3214
Mgr. et Mgr. Zatloukal Petr právník nám. Dr. E. Beneše 1/1 114 48 524 3217

Oddělení veřejných zakázek

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Ing. Bláhová Alena referent oddělení veřejných zakázek nám. Dr. E. Beneše 1/1 114 48 524 3221
Mgr. Jírová Lucie vedoucí oddělení veřejných zakázek nám. Dr. E. Beneše 1/1 116 48 524 3207
Ing. Kolomazníková Jana referent oddělení veřejných zakázek nám. Dr. E. Beneše 1/1 102 48 524 3497
Ing. Ošťádalová Petra referent oddělení veřejných zakázek nám. Dr. E. Beneše 1/1 116 48 524 3222
Ing. Ovádek Štěpán referent oddělení veřejných zakázek nám. Dr. E. Beneše 1/1 102 48 524 3220

Životní situace včetně formulářů naleznete na Portálu občana.

POPIS ČINNOSTI

Odbor právní a veřejných zakázek zajišťuje komplexní právní službu a provádí právní úkony související s činností statutárního města Liberec a  koordinuje postup jednotlivých odborů při zadávání veřejných zakázek. 

Úplný popis činností odboru je uveden u jednotlivých oddělení.

 

Aktuality odboru

NAŘÍZENÍ a OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY statutárního města Liberec nyní vyhledáte ve SBÍRCE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ na odkazu: https://sbirkapp.gov.cz/vyhledavani  

Dne 3. 2. 2021 vešel v platnost zákon č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů, který s účinností od 1. 1. 2022 zavádí informační systém Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů (dále jen „SPP ÚSC“). Pro veřejnost jsou u vchodu nového magistrátu k dispozici dotykové kiosky vybavené elektronickou úřední deskou a SPP ÚSC.

Nastavení cookies