Hlášení poruch a havárií

HLÁŠENÍ ZÁVAD ON-LINE

https://hlaseni.liberec.cz

nebo mobilní aplikace Marushka Photo
pro Android, iOS

ohlášení závady, přestupku či jiného podnětu místní samosprávě

Statutární město Liberec

Odbor majetkové správy

485 244 944
ve všední dny 8:00 - 14:00 nebo na záznamník, v ostatní dny a časy pouze záznamník
Hlášení poruch a závad v městských domech a bytech na zařízení se záznamem hlasu. Prosíme uveďte vždy adresu objektu a číslo bytové jednotky s Vaším kontaktem
Technické služby města Liberec

482 410 111

e-mail: tsml@tsml.cz

dispečink zimní údržby:
604 295 474 (vozovky I. a II. kategorie aj.)
604 295 429 (vozovky III. kategorie, chodníky I. a II. kategorie aj.)

Erbenova 376/2, 460 08 Liberec VIII - Dolní Hanychov
Dopravní podnik města Liberec

485 344 111

485 344 192 Dispečink TRAM

485 344 193 Dispečink BUS

485 344 183 Zákaznické centrum

Mrštíkova 3, 460 07 Liberec III - Jeřáb

Terminál MHD - Fügnerova ul.

Poruchy veřejného osvětlení (TSML)

Pohotovostní linka: 730 158 058 

e-mail: poruchyVO@tsml.cz

On-line nahlášení poruchy

Poruchy veřejného osvětlení a světelného signalizačního zařízení
Hlášení závad veřejného osvětlení On-line nahlášení Poruchy veřejného osvětlení a světelného signalizačního zařízení
ČSAD Liberec 482 423 211 Vrátnice 24h České mládeže 594/33, 460 06 Liberec VI - Rochlice
České dráhy Liberec 724 494 605 (569) Informace Nákladní 344/2, 460 07 Liberec III - Jeřáb
Databox 486 111 111
Informace o telefonních číslech ČR 1180
Teplárna Liberec

485 386 111

482 711 515 Poruchová služba

606 778 914

email: dts@tlib.cz

Dr. M. Horákové 641/34a

460 01 Liberec IV - Perštýn

Severočeské vodovody a kanalizace Liberec

726 828 282

840 111 111 Havarijní linka

Sladovnická 1082

463 11 Liberec XXX - Vratislavice

Severočeská plynárenská a.s. - zákaznické centrum

840 113 355 Infolinka

1239 Pohotovost

Mrštíkova 444/6, 460 07 Liberec III - Jeřáb
ČEZ Distribuce a.s.

800 850 860 Poruchová služba

Kontaktní místo - Mrštíkova 444/6, 460 07 Liberec III - Jeřáb

Ohrožení povrchových a podzemních vod Volejte Hasiče, Policii ČR, nebo správce povodí. Případně využijte tísňovou linku 112.
Povodí Labe

495 088 720 Dispečink

495 088 730 Havarijní linka 24h

email: vhd@pla.cz

Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
Povodí Ohře

474 624 200 (264) Dispečink

email: vhd@poh.cz

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov 0,

 

Poruchy a havárie na komunikacích města Liberce 778 701 018 Odbor správy veřejného majetku
Otevření zámků dveří (nebo trezorů) Na internetu nebo informacích o telefonních číslech si lze vyhledat zámečníka, který vám tuto službu za úhradu poskytne. Určitě nevolejte Hasiče, neboť prokáže-li se, že výjezd hasičů nebyl nutný k záchraně životů či majetku (požár apod.), jste povinni zaplatit tento výjezd v plné výši, což vyjde mnohem dráž než poskytnutá služba zámečníkem.

 

Nastavení cookies