Vyhlášky a nařízení

OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKYNAŘÍZENÍ statutárního města Liberec vyhledáte ve SBÍRCE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ na odkazu:

https://sbirkapp.gov.cz/vyhledavani


Dne 3. 2. 2021 vešel v platnost zákon č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů, který s účinností od 1. 1. 2022 zavádí informační systém Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů (dále jen „SPP ÚSC“). Pro veřejnost jsou u vchodu nového magistrátu k dispozici dotykové kiosky vybavené elektronickou úřední deskou a SPP ÚSC.

Nastavení cookies