Odbor energetického managementu

Ing. Miloslav Matocha

vedoucí odboru energetického managementu
Tel.: 48 524 3295
Budova: Dr. Milady Horákové 580/7
Č. dveří: 3.23

Odbor energetického managementu

Sídlo: S Tower (Dr. Milady Horákové 580/7)
Doručovací adresa: Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
Telefon: 485 243 295

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Ing. Divišová Simona referent odboru energetického managementu Dr. Milady Horákové 580/7 3.22 48 524 3296
Krbková Tereza, DiS. referent odboru energetického managementu Dr. Milady Horákové 580/7 3.22 48 524 3297

Životní situace včetně formulářů naleznete na Portálu občana.

POPIS ČINNOSTI

A) Samostatná působnost

 1. komplexně zajišťuje výkon energetického  managementu  města; 
 2. navrhuje organizaci a řízení komunitní energetiky;
 3. navrhuje  efektivní  energetická  řešení  v oblastech  energetického  hospodářství  města se zaměřením na udržitelnost, snižování spotřeby energií a emisí CO2 v souladu se závazky města uvedenými v „Paktu starostů a primátorů“ a v misi EU „100 klimaticky neutrálních měst do roku 2030“; 
 4. zabezpečuje  pořízení, aktuálnost a naplňování strategických dokumentů v oblasti energetiky města územní (např. Územní energetická koncepce, Strategie rozvoje SML, Akční plán udržitelné energetiky a klimatu, apod.);
 5. vyjadřuje se z energetického hlediska k projektům města;
 6. zajišťuje dokumenty souvisejících s energetickým managementem (např. energetické audity, energetické posudky, průkazy energetické náročnosti budov, apod.);
 7. zajišťuje metodické řízení a koordinaci činností v oblasti energetického managementu města;
 8. zajišťuje dodávky energií a vody pro město;
 9. monitoruje energetické systémy a spotřeby energií a vody, vyhodnocuje je a navrhuje jejich optimalizaci;
 10. zajišťuje zřizování a rušení odběrných míst, vede jejich evidenci (vč. podružných měřidel);
 11. navrhuje optimalizaci smluvních podmínek odběrných míst (např. odběrové diagramy, odběrová maxima, apod.);
 12. zabezpečuje dodržování platné legislativy SML v oblasti energetiky;
 13. provádí  komplexní  výkon  specializovaných  činností  při  zadávání  veřejných  zakázek  v  souladu  s  platnou  legislativou  a  vnitřními  předpisy  MML v oblasti působnosti odboru. 

B) Přenesená působnost

Nevykonává 

Dokumenty odboru

Komunitní energetika pro energetická společenství i aktivní zákazníky

Jak začít sdílet elektřinu - Návod na komunitní energetiku pro energetická společenství i aktivní zákazníky
 

Aktuality odboru

V této kategorii se nenacházejí žádné zprávy

 

Nastavení cookies