Odbor stavební úřad

Bc. Miroslav Šimek

Foto - portrét
vedoucí odboru Stavební úřad
Tel.: 48 524 3601
Budova: nám. Dr. E. Beneše 183/22
Č. dveří: 1.10

Stavební úřad

Doručovací adresa: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec I
Telefon: 485 243 616

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Šmídová Pavlína referent hospodářskosprávní nám. Dr. E. Beneše 183/22 1.11 48 524 3608

Oddělení územního řízení a stavebního řádu

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Barvínková Lenka referent oddělení územního řízení a stavebního řádu k.ú. Rudolfov, Ruprechtice, Staré Pavlovice nám. Dr. E. Beneše 183/22 1.16 48 524 3618
Ing. Horáčková Václava referent oddělení územního řízení a stavebního řádu k.ú. Liberec (Liberec I-Staré Město), Nové Pavlovice nám. Dr. E. Beneše 183/22 1.31 48 524 3605
Ing. Jeřábková Irena referent oddělení územního řízení a stavebního řádu k.ú. Krásná Studánka, Stráž nad Nisou, Svárov u Liberce nám. Dr. E. Beneše 183/22 1.31 48 524 3613
Ing. arch. Jílková Tereza referent oddělení územního řízení a stavebního řádu k. ú. Liberec (Liberec V-Kristiánov), Starý Harcov (Liberec XV-Starý Harcov, Liberec XVI-Nový Harcov) nám. Dr. E. Beneše 183/22 1.33 48 524 3619
Kubátová Miluše referent hospodářskosprávní nám. Dr. E. Beneše 183/22 1.11 48 524 3609
Bc. Nosková Soňa referent oddělení územního řízení a stavebního řádu k.ú. Dlouhý Most, Javorník u Dlouhého Mostu, Jeřmanice, Rochlice u Liberce nám. Dr. E. Beneše 183/22 1.33 48 524 3604
Ing. Pažoutová Pavlína referent oddělení územního řízení a stavebního řádu k.ú. Dolní Hanychov, Vesec u Liberce nám. Dr. E. Beneše 183/22 1.14 48 524 3620
Mgr. Recová Hana vedoucí oddělení územního řízení a stavebního řádu vedoucí oddělení nám. Dr. E. Beneše 183/22 1.30 48 524 3602
RNDr. Řezáč Václav referent oddělení územního řízení a stavebního řádu k.ú. Kateřinky u Liberce, Machnín (Liberec XXXIII-Machnín, Liberec XXXIV-Bedřichovka, Liberec XXXV-Karlov), Ostašov u Liberce, Radčice u Krásné Studánky nám. Dr. E. Beneše 183/22 1.15 48 524 3607
Soldánová Michaela referent oddělení územního řízení a stavebního řádu k.ú. Kunratice u Liberce, Vratislavice nad Nisou nám. Dr. E. Beneše 183/22 1.33 48 524 3610
Ing. Stašková Galina referent oddělení územního řízení a stavebního řádu – spec. SÚ Dopravní stavby včetně územních projednání – ORP Liberec nám. Dr. E. Beneše 183/22 1.16 48 524 3622
Bc. Šmídková Lenka referent oddělení územního řízení a stavebního řádu k.ú. Hluboká u Liberce, Doubí u Liberce, Pilínkov nám. Dr. E. Beneše 183/22 1.14 48 524 3623
Ing. Štoková Petra referent oddělení územního řízení a stavebního řádu k.ú. Františkov u Liberce, Horní Růžodol, Janův Důl u Liberce, Karlinky, Liberec (Liberec II-Nové Město) nám. Dr. E. Beneše 183/22 1.32 48 524 3612
Bc. Volková Michaela referent oddělení územního řízení a stavebního řádu k.ú. Liberec (Liberec IV-Perštýn), Minkovice, Rašovka, Šimonovice nám. Dr. E. Beneše 183/22 1.34 48 524 3611
Vydrová Jana referent oddělení územního řízení a stavebního řádu – spec. SÚ Dopravní stavby včetně územních projednání – ORP Liberec nám. Dr. E. Beneše 183/22 1.13 48 524 3615

Oddělení státního stavebního dozoru

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Bc. Hejplíková Lenka referent oddělení státního stavebního dozoru nařízení, přestupky, vyvlastňovací řízení nám. Dr. E. Beneše 183/22 1.28 48 524 3614
Juhasová Iva, DiS. referent oddělení státního stavebního dozoru nám. Dr. E. Beneše 183/22 1.27 48 524 3625
Korbelářová Iveta archivářka agenda přestupků nám. Dr. E. Beneše 1/1 103 48 524 3785
Ing. Křepelová Marie referent oddělení státního stavebního dozoru nařízení, přestupky, vyvlastňovací řízení nám. Dr. E. Beneše 183/22 1.28 48 524 3524
Ing. Sedláček Kamil referent oddělení státního stavebního dozoru nařízení, přestupky, vyvlastňovací řízení nám. Dr. E. Beneše 183/22 1.28 48 524 3626
Stašíková Helena referent hospodářskosprávní nám. Dr. E. Beneše 183/22 1.27 48 524 3625
Ing. Urban Jaroslav vedoucí oddělení státního stavebního dozoru nařízení, přestupky, vyvlastňovací řízení nám. Dr. E. Beneše 183/22 1.29 48 524 3514

Životní situace včetně formulářů naleznete na Portálu občana.

POPIS ČINNOSTI

Působnost - obecný stavební úřad - pro obce Liberec, Jeřmanice, Šimonovice, Dlouhý Most a Stráž nad Nisou.

Působnost - speciální stavební úřad dopravní - ORP Liberec.

Informace dostanete v informační kanceláři odboru stavební úřad v budově Nového magistrátu v kanceláři č. 1.12 nebo na tel. čísle 485 243 616 v úředních hodinách Magistrátu města Liberec.

 


1.1.2007 vešel v účinnost nový stavební zákon (183/2006 Sb., o územním plánovaní a stavebního řádu a jeho prováděcí vyhlášky č. 499, 500, 501, 503 a 526 Sb.)

26.8.2009 vešla v platnost vyhláška č. 268/2009, která nahrazuje (zrušuje) vyhlášku č. 137/1998, další novelizace vyhlášky v únoru 2012 stavební zákon i prováděcí vyhlášky byly pozdějšími předpisy novelizovány (upravovány).

1.1.2013 vstoupil v účinnost zákon 350/2012 Sb. („velká novela stavebního zákona“), kterým se podstatným způsobem mění stavební zákon. V souvislosti s touto novelou došlo k úpravě mnoha dalších zákonů a novelizují se i prováděcí vyhlášky ke stavebnímu zákonu. Došlo také k podstatné změně zákona č.634/2004 Sb., o správních poplatcích, kterým se stanoví nové správní poplatky vybírané stavebními úřady.

29.3.2013 vstoupily v účinnost vyhlášky, kterými se novelizovaly vyhlášky č. 503/2006 Sb. (upravuje územní řízení a stavební řád) a 499/2006 Sb. (upravuje dokumentace staveb) a byla zrušena vyhláška č.526/2006 Sb.

Poslední "velká novela stavebního zákona" provedená zákonem č. 225/2017 Sb. vstoupila v účinnost 1.1.2018 spolu s novelizací vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. S touto novelou je spojeno mnoho procesních a kompetenčních změn, které se promítly i do formulářů a obsahových náležitostí, upravených vyhláškou č. 503/2006 Sb., která byla novelizována se zpožděním a vstoupila v účinnost až 20.4.2018.

1.9.2018 vstoupila v účinnost další novela stavebního zákona, kterou se upravil rozsah stavebních záměrů, které vyžadují závazné stanovisko úřadu územního plánování (zákonem č. 169/2018 Sb.).

Úplný popis činností odboru je uveden u jednotlivých oddělení.

Aktuality odboru

04.10.2021

Aktivní kontroly stavenišť

Informace o specifických a nových postupech stavebního úřadu při kontrolách novostaveb.
 
08.04.2020

Stavební hluk a COVID-19

COVID-19 svým způsobem zavřel spoustu lidí v jejich domovech a každý se snaží zabavit, jak jen může. Hodně lidí tak dohání resty hektického života – úklid a opravy domova.
 

 

Nastavení cookies