Park Sukovo náměstí

Park Sukovo náměstí

Katastrální území:

Liberec, p.p.č. 3015/1

Datum registrace: 22.11.1995

CHARAKTERISTIKA

Sadovnicky řešená plocha Sukova náměstí (lidově "Dubák") se nachází mezi vilovou zástavbou a je zde významným veřejným prostorem. Svým umístěním tvoří přírodní dominantu, což je zvýrazněno i  skupinou dřevin na vrcholku. Porost tvoří skupina 13-ti modřínů opadavých, doplněná borovicí lesní, 2 duby letními (od roku 2009  památnými stromy), břízou bradavičnatou a javorem mléčem.
Volný prostor je rozčleněn živými ploty z pustorylu věncového a osázen mladší výsadbou dubů letních, bříz bradavičnatých atd. Náměstí dotvářejí lipové aleje podél ul. Mozartovy, Škroupovy a Gorkého.

Nastavení cookies