Oddělení tiskové a vnějších vztahů

Tomáš Tesař

vedoucí oddělení tiskového a vnějších vztahů
Tel.: 48 524 3176
Budova: nám. Dr. E. Beneše 1/1
Č. dveří: 216

Oddělení tiskové a vnějších vztahů

Sídlo: Historická radnice
Doručovací adresa: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59  Liberec 1
Telefon: 485 243 145

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Chmelík Pavel samost. referent pro propagaci a komunikaci komunikace s médii a veřejností, Liberecký zpravodaj, grafik nám. Dr. E. Beneše 1/1 216 48 524 3175
Kodymová Jana, DiS. tisková mluvčí nám. Dr. E. Beneše 1/1 216 48 524 3182
Král Jan referent propagace a komunikace s veřejností komunikace s médii a veřejností nám. Dr. E. Beneše 1 216 48 524 3183
Ing. Makarovič Dlasková Aneta referent propagace a komunikace s veřejností nám. Dr. E. Beneše 1/1 216 48 524 3177
Bc. Vašková Lucie referent propagace a komunikace s veřejností nám. Dr. E. Beneše 1/1 216 48 524 3173

Životní situace včetně formulářů naleznete na Portálu občana.

POPIS ČINNOSTI

Oddělení tiskové a vnějších vztahů zajišťuje tiskové konference, monitoring sdělovacích prostředků, vydávání tiskovin magistrátu, administraci webových stránek města. Plní úkony související s přeshraniční spoluprací, koordinuje mezinárodní kontakty. Protokolárně zabezpečuje oficiální přijetí představiteli města a další společenské události. Plní funkci tiskového mluvčí a podílí se na propagaci města.

Zahraniční vztahy - partnerská města

A) Samostatná působnost
 1. vede evidenci o aktivitách města při spolupráci se zahraničními městy a regiony;
 2. organizuje služební cesty do zahraničí, eviduje cestovní zprávy primátora, náměstků, primátora;
 3. zajišťuje vyřízení žádostí o povolení užití městského znaku, schvaluje používání městského loga jinými subjekty, poskytuje vzor aktuálního znaku a loga a kontroluje vizuální správnost;
 4. zajišťuje tvorbu a realizaci plánu komunikace s veřejností a médii;
 5. organizuje tiskové konference, zajišťuje tiskové zprávy a další informace pro média a aktivně s nimi spolupracuje;
 6. pravidelně sestavuje a aktualizuje jednotnou databázi médií;
 7. v případě potřeby zajišťuje krizovou komunikaci města s občany, a to zejména prostřednictvím sdělovacích prostředků;
 8.  navrhuje koncepci televizních a rozhlasových pořadů prezentujících SML;
 9. podílí se na tvorbě Libereckého zpravodaje;
 10. zajišťuje zadávání inzerce SML v médiích;
 11. zaznamenává a archivuje informace týkající se města, pořizuje přehled denního tisku a dalších médií;
 12. zodpovídá za tvorbu, rozvoj a aktuálnost internetových stránek města;
 13. udržuje mezinárodní kontakty s partnerskými městy, zajišťuje přijímání zahraničních návštěv, komunikuje se zastupitelskými úřady;
 14. komplexně připravuje a zajišťuje protokolární přijetí tuzemských i zahraničních návštěv, pořizuje fotodokumentaci z protokolárních jednání a dalších akcí;
 15. pořizuje fotografická díla dle potřeb SML a vede jejich archivaci;
 16. organizuje a moderuje besedy s občany, diskusní pořady primátora města a náměstků města.
B) Přenesená působnost
Nevykonává

Dokumenty oddělení

V této kategorii se nenacházejí žádné zprávy

Aktuality oddělení

Tiskové zprávy

Tiskové zprávy ze zasedání rady města a ostatní vydané tiskové zprávy.
 

 

Nastavení cookies