Udržování akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů

Akceschopnost jednotek sboru dobrovolných hasičů obce (dále jen JSDHo), zřízených statutárním městem Liberec, je zajištěna její organizační, technickou a odbornou připraveností k plnění základních úkolů, podle zákona o požární ochraně, a k plnění úkolů na úseku civilní ochrany a ochrany obyvatelstva. Akceschopnost je prověřována prováděním taktických námětových cvičení a pořádáním soutěží.

Trvalá pohotovost JSDHo pro účely města Liberce je zajišťována svolávacím zařízením, prostřednictvím mobilní sítě - odesíláním zpráv SMS.

Ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Libereckého kraje je jedenkrát ročně prověřováno svolávání JSDHo. 

Způsob vyhlášení požárního poplachu:

  • radiostanicí z Operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje
  • mobilními telefony
  • signálem ze sirény, kolísavým tonem v délce 25-10-25 vteřin
  • jiným náhradním způsobem (trubka, zvon, údery na kolejnici, megafon apod.)

 

Nastavení cookies