První výzvy pro předkládání projektových záměrů do ITI jsou otevřeny

Integrovaná strategie Liberecko-jablonecké aglomerace definuje oblasti, které budou v současném programovém období 2021 – 2027 podporovány prostřednictvím nástroje Integrované územní investice (ITI). Podstatou využívání tohoto nástroje je realizovat projekty, které vykazují určitou míru integrovanosti, ať už jde o projekt významný pro aglomeraci jako celek, navazující na další projekty či projekt financovaný z více zdrojů.

V současné době jsou otevřeny výzvy pro oblast dopravy, sociální infrastruktury a bydlení, egovernment, kulturní památky, muzea, cestovní ruch, vzdělávání, veřejná prostranství a životní prostředí. Jednotlivé výzvy jsou zveřejněny na webových stránkách města. Současně v dalších záložkách naleznete veškeré potřebné informace o tom, jak postupovat, pokud chcete do ITI předložit projektový záměr, hodnotící kritéria a veškeré informace týkající se procesu přípravy ITI včetně samotné integrované strategie.

Projektové záměry se předkládají prostřednictvím elektronického formuláře a ukončení příjmu projektových záměrů je 10. června 2022. Následně budou projektové záměry projednány v Tematických pracovních skupinách, které posoudí jejich věcný obsah a následně je předají Řídícímu výboru ITI, který rozhodne o zařazení či nezařazení projektových záměrů do programového rámce daného operačního programu.

Pokud máte jakýkoliv dotaz či máte zájem konzultovat Váš projektový záměr, kontaktuje manažerku ITI Mgr. Barbaru Steinzovou (steinzova.barbara@magistrat.liberec.cz, tel.: 485 243 508).


Nastavení cookies