SC 2.3 Podpořit digitalizaci veřejné správy a technologické a technické inovace

Tento specifický cíl je naplňován prostřednictvím jednoho opatření:

  • Opatření 2.3.1 Digitalizace veřejné správy a podpora zavádění moderních technologií

 

Opatření 2.3.1 Digitalizace veřejné správy a podpora zavádění moderních technologií

Opatření se zaměřuje na širší a účinnější zavádění prvků eGovernmentu ve veřejné správě, digitalizaci dílčích procesů i souhrnných agend, na podporu moderních technolgoií v různých aspektech života ve městě.

Realizace opatření bude financována prostřednictvím IROP.

VÝZVA

Nastavení cookies