SC 3.2 Zajistit revitalizaci a ochranu kulturního dědictví aglomerace

Tento specifický cíl je naplňován prostřednictvím dvou opatření:

  • Opatření 3.2.1 Obnova kulturních památek, muzeí a knihoven
  • Opatření 3.2.2 Restaurování uměleckých děl a sbírkových předmětů a jejich ochrana

 

Opatření 3.2.1 Obnova kulturních památek, muzeí a knihoven

Opatření se zaměřuje na cílenou obnovu a revitalizaci kulturních památek a významných paměťových institucí jakými jsou muzea, galerie či knihovny. Cílem je zachovat kulturní dědictví na území aglomerace, zlepšit jeho technický stav a zvýšit atraktivitu konkrétních objektů.

Realizace opatření bude financována prostřednictvím IROP.

VÝZVA

 

Opatření 3.2.2 Restaurování uměleckých děl a sbírkových předmětů a jejich ochrana

Opatření se zaměřuje na obnovu kulturního a intelektuálního bohatství aglomerace a cílí na podporu ochrany uměleckých děl a cenných sbírkových předmětů. Pozornost je věnována restaurování a konzervování těchto předmětů a zajištění jejich efektivní úschovy, na větší zapojení moderních technologií, digitalizaci a zabezpečení.

Realizace opatření bude financována prostřednictvím IROP.

VÝZVA

Nastavení cookies