SC 1.2 Posílit udržitelné způsoby mobility a její infrastrukturu

Tento specifický cíl je naplňován prostřednictvím čtyř opatření:

  • 1.2.1 Výstavba a propojení cyklostezek
  • 1.2.2 Výstavba a modernizace přestupních terminálů VDO, rozšiřování systémů P+R
  • 1.2.3 Rozšíření a modernizace tramvajových tratí
  • 1.2.4 Zvýšení bezpečnosti dopravy

 

Opatření 1.2.1 Výstavba a propojení cyklostezek

Opatření se zaměřuje na řešení problematiky cyklistické infrastruktury, která buď zcela chybí nebo není dostatečně spojitá. Vzhledem k potenciálu aglomerace v rozvoji cyklodopravy a využívání tohoto způsobu bezmotorové dopravy nejenom k trávení volného času, ale také pro dojížďku do školy a zaměstnání, je právě propojenost a kvalita cykloinfrastruktury klíčovým parametrem pro zvýšení její atraktivity.

Realizace tohoto opatření bude financována prostřednictvím SC 6.1 IROP a OP D.

VÝZVA

 

Opatření 1.2.2 Výstavba a modernizace přestupních terminálů VDO, rozšiřování systémů P+R

Opatření se zaměřuje na vybudování/dobudování páteřních přestupních terminálů veřejné dopravy osob v jádrových městech aglomerace a zvýšení parkovacích kapacit.

Realizace tohoto opatření bude financována prostřednictvím SC 6.1 IROP.

VÝZVA

 

Opatření 1.2.3 Rozšíření a modernizace tramvajových tratí

Opatření se zaměřuje na rozšíření stávající sítě tramvajových tratí a průběžná modernizace tratě propojující obě jádrová města aglomerace.

Realizace tohoto opatření bude financována prostřednictvím OP D.

VÝZVA

 

Opatření 1.2.4 Zvýšení bezpečnosti dopravy

Opatření se zaměřuje na zavádění bezpečnostních prvků a realizaci takových stavebních úprav dopravní infrastruktury, které přispějí zklidnit dopravu ve zranitelných místech a pomohou zvýšit celkovou bezpečnost účastníků silničního provozu.

Realizace tohoto opatření bude financována prostřednictvím SC 6.1 IROP.

VÝZVA

 

Nastavení cookies