SC 3.1 Zvýšit potenciál cestovního ruchu

Tento specifický cíl je naplňován prostřednictvím dvou opatření:

  • Opatření 3.1.1 Rozvoj doprovodné infrastruktury a aktivit v cestovním ruchu
  • Opatření 3.1.2 Podpora regionálních atraktivit

 

Opatření 3.1.1 Rozvoj doprovodné infrastruktury a aktivit v cestovním ruchu

Opatření se zaměřuje na podporu rozvoje infrastruktury cestovního ruchu, důraz je kladen na maximální využívání moderních technologií, inteligentní prvky a nové aplikace, které zvýší přitažlivost i přívětivost území pro jeho návštěvníky. Podporován bude informační servis a obnova/výstavba infrastruktury v klíčových turistických lokalitách s vysokou poptávkou a nevyhovující kapacitou.

Realizace opatření bude financována prostřednictvím IROP.

VÝZVA

 

Opatření 3.1.2 Podpora regionálních atraktivit

Opatření se zaměřuje na revitalizaci konkrétních významných atraktivit aglomerace, které zaujímají důležitou úlohu v jeho budoucím rozvoji.

Realizace opatření bude financována prostřednictvím IROP.

VÝZVA

Nastavení cookies