SC 2.2 Posílit kapacity sociálních služeb a sociálního bydlení

Tento specifický cíl je naplňován prostřednictvím tří opatření:

  • Opatření 2.2.1 Zvyšování kapacit a kvality sociálních služeb, modernizace infrastruktury a vybavení
  • Opatření 2.2.2 Rozvoj sociálního bydlení
  • Opatření 2.2.3 Podpora sociálních služeb, zaměstnanosti a sociálního začleňování

 

Opatření 2.2.1 Zvyšování kapacit a kvality sociálních služeb, modernizace infrastruktury a vybavení

Opatření se zaměřuje na podporu rozšíření kapacit a kvality sociálních služeb v souladu s požadavky aglomerace. Jedná se především o navýšení počtu pobytových služeb pro seniory, rozšíření personálních kapacit pro poskytování sociálních služeb dle specifických potřeb území a modernizaci objektů a vybavení sociálních zařízení.

Realizace opatření bude financována prostřednictvím IROP.

VÝZVA

 

Opatření 2.2.2 Rozvoj sociálního bydlení

Opatření se zaměřuje na zmírnění špatného stavu na trhu s bydlením a podporu sociálního bydlení ve městech a obcích aglomerace podle jejich potřeb a potřeb cílových skupin. Jedná se o komplexní problém celého území a jakékoliv navýšení kapacit sociálního bydlení přispěje ke zlepšení situace, jejíž dlouhodobý výhled je nepříznivý.

Realizace opatření bude financována prostřednictvím IROP.

VÝZVA

 

Opatření 2.2.3 Podpora sociálních služeb, zaměstnanosti a sociálního začleňování

Opatření se zaměřuje na další rozvoj sociálních služeb z hlediska jejich kvality a účinnosti. Aktivity budou směřovat na podporu řešení specifických problémů aglomerace, v rámci kterých je vyžadováno mimo jiné posílení terénní práce, paliativní péče nebo služeb na pomezí zdravotní a sociální péče. Současně se opatření věnuje podpoře zaměstnanosti a sociálního začleňování, kde jsou předpokládány aktivity v oblasti profesního rozvoje, rekvalifikací, integrace osob či prevence.

Realizace opatření bude financována prostřednictvím OP Z+

VÝZVA

VÝZVA

 

 

Nastavení cookies