Zpravodaj


Inzerce ve Zpravodaji

Ceník, informace, možnosti


Aktuální vydání Zpravodaje Liberec

k dispozici ke stažení v *.pdf.


Vydává: Magistrát města Liberec, nám. Dr. Edvarda Beneše 1, Liberec.
Povoleno: MK ČR E 11813.
Náklad: 50 000 kusů.
Redakční rada: Jaroslav Zámečník, Jarmila Levko, Ranáta Balašová, Petra Břeňová, Jan Korytář, Jaromír Baxa, Jiří Mejsnar, Pavel Chmelík.
Šéfredaktor: Pavel Chmelík, tel. 731 681 090, chmelik.pavel@magistrat.liberec.cz.
Vychází: 11x ročně.
Kontakt: zpravodaj@magistrat.liberec.cz, tel.: 731 681 090.

Redakce si vyhrazuje právo krátit a upravovat příspěvky po stylistické stránce.

 

UložitUložit

UložitUložit

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.