SC 2.1 Zvýšit dostupnost a kvalitu vzdělávání

Tento specifický cíl je naplňován prostřednictvím dvou opatření:

  • Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury
  • Rozšiřování kapacit pro předškolní a základní vzdělávání

 

Opatření 2.1.1 Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury

Opatření se zaměřuje na zlepšení podmínek pro vzdělávání v aglomeraci. Je podporováno pořízení moderního vybavení odborných učeben, kompletní rekonstrukce školských budov či revitalizace jejich okolí. Rozvíjeny budou nové technologie a digitální prvky při výuce, rozšiřováno bude pokrytí vysokorychlostním internetem a bezbariérovost škol.

Realizace opatření bude financována prostřednictvím IROP a OP ŽP.

VÝZVA

VÝZVA

 

Opatření 2.1.2 Rozšiřování kapacit pro předškolní a základní vzdělávání

Opatření se zaměřuje na přizpůsobení vzdělávací soustavy demografickým podmínkám aglomerace a jejím regionálním potřebám. Podpořeno bude rozšíření kapacit předškolního a základního vzdělávání v souladu s lokálními potřebami měst a obcí.

Realizace opatření bude financována prostřednictvím IROP.

VÝZVA

Nastavení cookies