ZŠ Lesní - realizace úspor energie

Program: OPŽP
Počátek realizace: 15.6.2010
Konec realizace: 23.9.2010
Finanční objem projektu: 20 730 063 CZK
Spolufinancováno z: EU a SFŽP
Logo
Email: stefanova.dana@magistrat.liberec.cz
Telefon: +420 485 243 502

Projekt: ZŠ Lesní – realizace úspor energie

Program: Operační program životního prostředí

Prioritní osa:  3-Udržitelné využívání zdrojů energie

Oblast podpory: 3.2 –Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry

Podoblast podpory:  3.2.1 Realizace úspor energie

Výzva č. 3

Předpokládané ukončení projektu: 2010

Výstupy:

-   Zateplení fasády objektů

-   Výměna výplní (okna, dveře)

-   Zateplení střech

Celkové výdaje:                       20 730 063 Kč

Celkové způsobilé výdaje:    15 355 950 Kč  (100%)

 

Dotace FS:                              13 052 557,50 Kč  (85%)      

Dotace SFŽP:                              767 797,50 Kč  (5%)

Dotace celkem             13 820 354,00 (90%)

 

Spoluúčast města:                    6 909 709  Kč

 

 

Projektová dokumentace: Projektový ateliér David s.r.o.

Technický dozor stavby: REAL engineering s.r.o.

Dodavatel stavby: Interma a.s.

 

Publikováno: 4.8.2010 10:49

Nastavení cookies