MŠ Delfinek - realizace úspor energie

Program: OPŽP
Počátek realizace: 1.8.2007
Konec realizace: 31.12.2011
Finanční objem projektu: 3 300 000 CZK
Spolufinancováno z: EU a SFŽP
Logo
Email: stefanova.dana@magistrat.liberec.cz
Telefon: +420 485 243 502

Projekt: MŠ Delfiínek - realizace úspor energie

Program: Operační program životního prostředí

Prioritní osa:  3-Udržitelné využívání zdrojů energie

Oblast podpory: 3.2 –Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry

Podoblast podpory:  3.2.1 Realizace úspor energie

Výzva č. 16

Předpokládané ukončení projektu: 2011

Výstupy:

-   Zateplení fasády objektů

-   Výměna výplní (okna, dveře)

-   Zateplení střech

- Instalace TRV

výše příspěvku EU na projekt: 1 348 859 Kč

výše příspěvku ze SFŽP na projekt: 79 344 Kč

 

Publikováno: 4.8.2010 07:48

Nastavení cookies