Liberec Zlaté návrší - sanace skládky

Program: OPŽP
Počátek realizace: 1.1.2010
Konec realizace: 31.12.2010
Finanční objem projektu: 78 800 000 CZK
Spolufinancováno z: EU a SFŽP
Logo
Email: silarova.monika@magistrat.liberec.cz
Telefon: +420 485 243 452

 

Projekt: Liberec- Zlaté návrší - sanace skládky

Program: Operační program Životního prostředí
Prioritní osa: 4 Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží
Oblast podpory: 4.2 Odstraňování starých ekologických zátěží
Výzva č.1
Předpokládané ukončení projektu: 12/2010
Výstupy:
Sanovaná skládka TKO
Plocha odstraněných starých ekologických zátěží 97 712 m2

Výše příspěvku EU na projekt: 53 724 771

Publikováno: 4.8.2010 12:35

Nastavení cookies