MŠ Stromovka – realizace úspor energie

Program: OPŽP
Počátek realizace: 27.5.2009
Konec realizace: 27.8.2009
Finanční objem projektu: 5 900 469 CZK
Spolufinancováno z: EU a SFŽP
Logo

Portál EU

Operační program Životní prostředí

Email: stefanova.dana@magistrat.liberec.cz

Telefon: +420 485 243 502

Projekt: MŠ Stromovka – realizace úspor energie

Program: Operační program životního prostředí

Prioritní osa:  3-Udržitelné využívání zdrojů energie

Oblast podpory: 3.2 –Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry

Podoblast podpory:  3.2.1 Realizace úspor energie

Výzva č. 3

 

Výstupy:

-   Zateplení fasády objektů

-   Výměna výplní (okna, dveře)

-   Zateplení střech

 

Celkové výdaje: 5 900 469 Kč

Celkové způsobilé výdaje: 2 017 450   (100%) CZV

 

Dotace FS:         1 714 832 Kč     (85% CZV)

Dotace SFŽP:       100 872 Kč     (5 % CZV)

Dotace celkem:  1 815 704 Kč     (90% CZV) 

 

Spoluúčast města:  4 084 765

 

 

Projektová dokumentace: Projektový ateliér David s.r.o.

Technický dozor stavby:   Projektový ateliér David s.r.o.

Dodavatel stavby:              SYBAN s.r.o.

 

Publikováno: 23.3.2010 15:56

Nastavení cookies