MŠ Kytička - realizace úspor energie

Program: OPŽP
Počátek realizace: 1.8.2007
Konec realizace: 31.12.2011
Finanční objem projektu: 9 800 000 CZK
Spolufinancováno z: EU a SFŽP
Logo
Email: stefanova.dana@magistrat.liberec.cz
Telefon: +420 485 243 502

Projekt: MŠ Kytička – realizace úspor energie

Program: Operační program životního prostředí

Prioritní osa:  3-Udržitelné využívání zdrojů energie

Oblast podpory: 3.2 –Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry

Podoblast podpory:  3.2.1 Realizace úspor energie

Výzva č. 3

Předpokládané ukončení projektu: 2011

Výstupy:

-   Zateplení fasády objektů

-   Výměna výplní (okna, dveře)

-   Zateplení střech

- Instalace TRV

Podpora z FS: CZK 5 886 890

Podpora z SFŽP: CZK 346 287

Publikováno: 4.8.2010 10:26

Nastavení cookies