MŠ Sluníčko - realizace úspor energie

Program: OPŽP
Počátek realizace: 28.7.2009
Konec realizace: 31.10.2009
Finanční objem projektu: 6 214 389 CZK
Spolufinancováno z: EU a SFŽP
Logo
Email: stefanova.dana@magistrat.liberec.cz
Telefon: +420 485 243 502

Projekt: MŠ Sluníčko – realizace úspor energie

Program: Operační program životního prostředí

Prioritní osa:  3-Udržitelné využívání zdrojů energie

Oblast podpory: 3.2 –Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry

Podoblast podpory:  3.2.1 Realizace úspor energie

Výzva č. 3

Předpokládané ukončení projektu: 2009

Výstupy:

-   Zateplení fasády objektů

-   Výměna výplní (okna, dveře)

-   Zateplení střech

Celkové výdaje:                       6 214 389 Kč

Celkové způsobilé výdaje:        4 022 387 Kč (100%)

 

Dotace FS:                              3 419 029 Kč  (85%) 

Dotace SFŽP:                             201 119 Kč  (5%)

Dotace celkem                        3 620 148 Kč (90%)

 

Spoluúčast města:                    2 594 241 Kč

 

 

Projektová dokumentace: UNIRELAX spol. s.r.o.

Technický dozor stavby: REAL engineering s.r.o.

Dodavatel stavby: IMSTAV Group s.r.o.

Publikováno: 4.8.2010 10:32

Nastavení cookies