MŠ Motýlek - realizace úspor energie

Program: OPŽP
Počátek realizace: 20.8.2008
Konec realizace: 13.11.2008
Finanční objem projektu: 4 210 090 CZK
Spolufinancováno z: EU a SFŽP
Logo
Email: stefanova.dana@magistrat.liberec.cz
Telefon: +420 485 243 502

Projekt:

MŠ Motýlek – realizace úspor energie

 

Program: Operační program životního prostředí

Prioritní osa:  3-Udržitelné využívání zdrojů energie

Oblast podpory: 3.2 –Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry

Podoblast podpory:  3.2.1 Realizace úspor energie

Výzva č. 3

Předpokládané ukončení projektu: 2009

Výstupy:

-   Zateplení fasády objektů

-   Výměna výplní (okna, dveře)

-   Zateplení střech

Celkové výdaje:                        4 210 090  Kč

Celkové způsobilé výdaje:         2 901 057  Kč (100%)

 

Dotace FS:                              2 465 898 Kč  (85%) 

Dotace SFŽP:                             145 052 Kč  (5%)

Dotace celkem                         2 610 950 Kč (90%)

 

Spoluúčast města:                    1 599 140 Kč

 

 

Projektová dokumentace: Projektový ateliér David s.r.o.

Technický dozor stavby: Projektový ateliér David s.r.o.

Dodavatel stavby: SYBAN s.r.o.

Publikováno: 24.3.2010 09:06

Nastavení cookies