Zajištění skalního masivu v ul. Dr. M. Horákové

      

 

Název projektu: "Zajištění skalního masivu v ul. Dr. M. Horákové, u č.p. 146/99"


Program: Operační program Životní prostředí

Realizace projektu: 19. 3. 2018 – 31. 1. 2019
Celkové výdaje projektu: 3 949 183,91 Kč
Výše dotace: 1 464 352,12 Kč


Cíle projektu:
Skalní masivy na území Liberce má ve své správě a péči odbor ekologie a veřejného prostoru. V letošním roce byly dokončeny zajišťovací práce na skalním masivu v ulici Dr. M. Horákové u domu č.p. 146/99. Sanace spočívala v odstranění porostu a náletových dřevin ze svahu, očištění skalních stěn a svahů, a to včetně odtěžení nestabilních skalních bloků. Byly provedeny podezdívky, skalní stěny a svahy byly zajištěny speciálními ocelovými sítěmi, protierozními sítěmi a biopásy. Stabilita skalních bloků byla zajištěna pomocí kotvení. Po dokončení sanačních prací bude prováděn minimálně dvakrát ročně geotechnický monitoring.


Kontakty:

Realizace projektu:
Tomáš Trejbal
referent odboru ekologie a veřejného prostoru
e-mail: trejbal.tomas@magistrat.liberec.cz
tel: +420 485 243 453

projektová manažerka:
Ing. Jana Cimbálová
odbor strategického rozvoje a dotací
email: cimbalova.jana@magistrat.liberec.cz
tel.: 48 524 3576

Nastavení cookies