Bytový dům Na Žižkově - Zelená střecha

Na daný projekt byla poskytnuta finanční podpora z Evropské unie prostřednictvím programu Nová zelená úsporám

Účel poskytnutí podpory: Realizace extenzivních zelených střech – plochá

Celkové náklady projektu: 1.002.664,47 Kč bez DPH

Výše dotace: 300.000,- Kč

Zelené střechy na bytovém domě Na Žižkově střechy jsou navrženy jako ploché, se spádem min. 3 %. Odvodnění je řešeno pomocí vnitřních vpustí, které jsou chráněny koši pro vegetační střechy. Dešťové svody jsou vedeny v šachtách. Střechy jsou navrženy jako extenzivní vegetační.

 

Nastavení cookies