Kulturní a kreativní centrum Linserka

Projekt: Kulturní a kreativní centrum Linserka

Registrační číslo projektu: 0231000004

Program: Iniciativa 4.5.3 Rozvoj regionálních kulturních a kreativních center - velká kulturní a kreativní centra (Ministerstvo kultury / Národní plán obnovy)

Cíl projektu: Otevření kulturně kreativního centra s mezisektorovou spoluprací

Cílem projektu je vytvořit zázemí pro setkávání, výkon činnosti a prezentaci výsledků činnosti pro kulturní a kreativní profesionály s přesahem ke kulturním institucím, neziskovým organizacím, středním a vysokým školám, zájmové veřejnosti i k podnikatelské sféře. Tohoto cíle bude dosaženo vybudováním kulturního a kreativního centra přestavbou stávajícího objektu.

Celkové předpokládané náklady projektu: 60 639 150 Kč

Předpokládaná dotace: 31 000 000 Kč
 

Harmonogram projektu:

08/2022               zpracování projektového záměru, podání žádosti o dotaci
12/2023               zpracování projektové dokumentace, vydání stavebního povolení
08/2025               dokončení realizace projektu
09/2025               zahájení provozu
 

Kontaktní osoba:
vedoucí projektu
Mgr. Radka Davidová
specialista oddělení administrace projektů
email: davidova.radka@magistrat.liberec.cz
tel.: +420 485 243 590

 

Nastavení cookies