Rekultivace staré skládky kamenolom Ruprechtice

  

 


Projekt: Rekultivace staré skládky v prostoru odvalu kamenolomu Ruprechtice

Program: Operační program životního prostředí 2014-2020; prioritní osa 5.3 Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika


Období přípravy projektu: 1. 6. 2017 - 31. 8. 2017
Realizace projektu: předpokládaný termín 1. 3. 2018 - 28. 2. 2023
Celkové výdaje projektu: max. 54,3 mil. Kč

Cíle projektu:
Cílem projektu je provedení rekultivace staré skládky v prostoru odvalu kamenolomu Ruprechtice, ekologická likvidace odtěžených kontaminovaných hmot a eliminace ekologických rizik. Na místě původní skládky vznikne atraktivní nekomerční odpočinkový prostor nejen pro místní obyvatele, ale i pro návštěvníky navazující turistické oblasti Jizerských hor a rekreační městské části Lidové sady.


Stav projektu:

02/2018  Vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 43,3 mil. Kč
06/2017  Podána žádost o dotaci; probíhá hodnocení žádosti
03 - 05/2017  V přípravě; příprava Smlouvy o spolupráci, příprava a vyjednávání o podání žádosti,  II. fáze pořízení projektové dokumentace - LiGranit.


Kontaktní osoba:

Ing. Michaela Maturová
pověřena zastupováním funkce vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
Email:  maturova.michaela@magistrat.liberec.cz
Tel.: +420 485 243 577

 

Nastavení cookies