Aktualizace SECAP Liberec

  „Tento projekt je spolufinancován
Státním fondem životního prostředí ČR na základě
rozhodnutí ministra životního prostředí.“

www.sfzp.cz    www.mzp.cz

 

Projekt: Aktualizace SECAP Liberec

Státní fond životního prostředí ČR v roce 2021 vyhlásil další navazující Výzvu č. 7/2020, ze které lze čerpat až do výše 80% na aktualizaci Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima (SECAP) a zároveň až 50% na zřízení jednoho nového pracovního místa pro pracovníka obce na plný nebo částečný pracovní úvazek (finanční podporu lze čerpat až do 12/2023). Více informací o výzvě naleznete zde.

Období realizace: 1.7. 2021 – 31.12.2023
Předpokládané celkové výdaje: 829 080 Kč
Výše dotace: max. 483 264 Kč
Vlastní podíl SML: min. 345 816 Kč
Akceptační číslo: 1200700006


Hlavní cíle projektu:
Realizace projektu „Aktualizace SECAP Liberec" nespočívá pouze v aktualizaci stávajícího Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima (SECAP), ale i pořádání nejrůznějších osvětových akcí, jejichž účelem bude zvýšení veřejného povědomí o tématech, jako je energetická efektivita, využívání obnovitelných zdrojů energie, odolnost vůči změně klimatu a propojení energetiky a změny klimatu. Snahou bude propojit tyto akce s dalšími národními akcemi, jako jsou např. Týden udržitelného rozvoje nebo Evropský týden mobility. Z projektu je dále financováno pracovní místo energetického manažera, který zajišťuje aktualizaci akčního plánu a následnou realizaci opatření z něj vycházejících.

 

O projektu:

Detailní popis realizovaných aktivit v rámci projektu Aktualizace SECAP Liberec:
a) Aktualizace stávajícího Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima (SECAP) z roku 2018. Jeho obsahem bude emisní bilance, hodnocení rizik a zranitelnosti, včetně návrhů konkrétních mitigačních a adaptačních opatření a zdrojů jejich financování.
b) Organizace Místních dní pro klima a energii, jejichž účelem bude zvýšení veřejného povědomí o tématech, jako je energetická efektivita, využívání obnovitelných zdrojů energie, odolnost vůči změně klimatu a propojení energetiky a změny klimatu (např. workshopy, výstavy, komentované prohlídky a dny otevřených dveří aj.). Snahou bude propojit tyto akce s dalšími národními akcemi, jako jsou např. Týden udržitelného rozvoje nebo Evropský týden mobility.
c) Zřízení jednoho nového pracovního místa pro pracovníka obce na plný nebo částečný pracovní úvazek. Pracovník bude zajišťovat aktualizaci akčního plánu a následnou realizaci opatření z něj vycházejících prostřednictvím koordinace činnosti jednotlivých odborů a oddělení Statutárního města Liberec, s cílem získat všechny nezbytné podklady pro aktualizaci Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima (SECAP).


Stav projektu:

06/2021                       Podání žádosti o podporu ze SFŽP ČR
09/2021                       Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků ze SFŽP ČR
09 - 10/2021               Poptávkové řízení na zhotovitele Aktualizace SECAPu - uspěla společnost ENVIROS, s.r.o.
11/2021                       Uzavření smlouvy se zhotovitelem (179 080,- Kč s DPH - 80% financováno z dotace)
01/2022                       Nástup energetického manažera (50% mzdy financováno z dotace)
12/2021 - 04/2022     Sběr dat a podkladů pro Aktualizaci SECAPu
05/2022                        Podpis Smlouvy č. 1200700006 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR
06/2022                       Finalizace Aktualizace SECAPu
07/2022                       Převzetí Aktualizace SECAPu
08/2022                       Rozběhla se opatření k řešení úspor energií
10/2022                       Proběhla panelová výstava v dolním centru Liberce na téma Energie a Civilizace
05/2023                       Vznikl nový odbor Energetického managementu
09/2023                       Uskutečnila se akce Evropský týden mobility 2023
10/2023                       Veřejné fórum 2023 - diskuze s občany o největších problémech Liberce
12/2023                       Ukončení projektu

 

V SECAPu jsou nastavena následující opatření a nezbytné povinné kroky, které je třeba s ohledem na dosažení klimatických závazků města realizovat:

 • Dbát na energetické parametry, zateplit všechny budovy, u kterých je to možné, počítat s technologiemi typu vzdálený dohled vytápění, rekuperace VZT, zapojení do energetického managementu a realizace adaptačních opatření (zelené střechy, zastínění, záchyt dešťové vody aj.)
 • Zavedení certifikovaného energetického managementu
 • Realizace FVE (identifikováno 6 vhodných budov, 10 000 m2 ploch využitelných střech v majetku města)
 • Využít další dotační programy k realizaci jednotlivých projektů
 • Výhledově možnost komunitní energetiky s ještě rychlejší návratností (čeká se na novelu energetického zákona)
 • Elektrifikace autobusů 
 • Podpora výstavby dobíjecích stanic
 • Podpora domácností (vytěsnění zbývajících kotlů na uhlí, propagace NZÚ a kotlíkových dotací, zřízení informační linky nebo EKIS)
 • Podpora komunitní energetiky (spolupráce s terciárním sektorem, domácnostmi a průmyslem, především FV elektrárny)
 • Teplárna (přechod na OZE, využití přebytků tepla na chlazení), bioplynová stanice
 • EPC na budovách města (město je zapojeno do programu ELENA)


Kontakty:
projektová manažerka
Ing. Stanislava Mimrová 
manažerka oddělení rozvojové koncepce
E-mail: mimrova.stanislava@magistrat.liberec.cz
Tel.: +420 485 243 503

 

Aktuality

04.10.2023

Veřejné fórum 2023

Jaké jsou podle vás největší problémy Liberce?
 
12.09.2023

Evropský týden mobility 2023 nabízí pestrý program

Také se vám nelíbí město plné osobních aut, kolony u semaforů, přecpaná parkoviště, hluk a špatný vzduch v centru? Jde to i jinak. Kromě systémových opatření, na kterých by měli pracovat odborníci, může pomoci také každý z nás. Čím? Změnou dopravních návyků.
 
25.07.2023

Liberec obdržel osvědčení o úspoře emisí

Příspěvek města pro životní prostředí a snížení "uhlíkové stopy".
 
01.05.2023

Odbor energetického managementu

Vznikl nový odbor Energetického managementu.
 
14.10.2022

Panelová výstava Energie a civilizace

Do středy 19. října je na Soukenném náměstí naistalována venkovní panelová výstava s tématem Energie a civilizace.
 
Předchozí
1

 

Nastavení cookies