Rekonstrukce budovy Uran


Projekt: Rekonstrukce budovy Uran

Program: Operační program Životní prostředí

Cíle projektu:  Hlavním cílem projektu je řešení havarijního stavu fasád a střechy, zlepšení provozních podmínek budovy, zlepšení architektonické kvality a snížení energetické náročnosti objektu.  
Cílů projektu bude dosaženo částečnou rekonstrukcí budovy Uran, kde v současné době sídlí Městská policie Liberec a některé odbory Magistrátu města Liberec. Konkrétně se plánuje výměna obvodových konstrukcí – pláště budovy, oken, střechy a také částečná modernizace otopné soustavy včetně nových technologií měření a regulace. Dále budou řešeny slaboproudé rozvody a vzduchotechnika.
Plánovaná vnější podoba objektu je výsledkem architektonické soutěže. 

Fáze projektu: příprava


Aktuality

28.12.2018

Vedení města řeší stav budovy URAN

Objekt libereckého magistrátu, který dlouhodobě vykazuje nevyhovující podmínky z hlediska technického stavu, projde rekonstrukcí. Jedná se o budovu URAN na třídě 1. máje, kde v současné době sídlí Městská policie Liberec a některá oddělení a odbory Magistrátu města Liberce.
 

 

O projektu

Celkové předpokládané náklady projektu: 50 000 000 Kč


Aktivity projektu:

•    výměna obvodového pláště budovy včetně všech oken, instalace stínících prvků
•    výměna topení, instalace technologií měření a regulace
•    kompletní rekonstrukce střechy objektu
•    modernizace slaboproudých rozvodů
•    instalace nové vzduchotechniky 
•    stavební práce budou prováděny za provozu

 

Předpokládaný harmonogram projektu:
01/2018 provedení podrobného stavebně technického průzkumu 
10/2019 výběr výsledné podoby objektu formou architektonické soutěže
11/2019 – 12/2020 projektová příprava
09/2020 – 02/2021 inženýrská příprava
02/2021 – 06/2021 výběr dodavatele stavebních prací
07/2021 – 04/2022 realizace stavebních prací 


Stav projektu


Kontakty:

vedoucí projektu
Ing. Michaela Maturová
vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
email: maturova.michaela@magistrat.liberec.cz
tel.: +420 485 243 577
 

 

Nastavení cookies