Rekonstrukce Liebiegovy hrobky

 


Projekt: “Rekonstrukce Liebiegovy hrobky – restaurátorské a udržovací zásahy, Liberec“

Program: Program Ministerstva kultury ČR "Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností"

Období přípravy projektu: 1. 7. 2016 - 30. 4. 2017
Realizace projektu: 12. 4. 2017 – 11. 10. 2017
Celkové výdaje projektu: 745 586 Kč

Cíle projektu:
Postupná rekonstrukce nejen Liebigovy hrobky. Cílem projektu je I. etapa kompletní rekonstrukce (exteriér) rodinné hrobky Franze Liebiega (tzv. Liebigovy hrobky), která je zapsána jako kulturní památka v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod rejstříkovým číslem 29823/5-4116.

 

Aktuality

 

V této kategorii se nenacházejí žádné zprávy


O projektu

 

Cíle projektu:
Cílem projektu je realizace I. etapy kompletního restaurování rodinné hrobky Franze Liebiega (tzv. Liebigovy hrobky), která je zapsána jako kulturní památka v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod rejstříkovým číslem 29823/5-4116.

 

Aktuální stav projektu:

10/2017 Ukončení I. etapy akce, tj. obnova exteriéru objektu
04/2017 Zahájení restaurátorských a udržovacích prací
04/2017 Podání projektové žádosti do programu Ministerstva kultury ČR "Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností
03/2017 Výběr zhotovitele díla
02/2017 V přípravě; příprava veřejné zakázky na zhotovitele díla; příprava projektové žádosti


Kontaktní osoba:

Ing. Michaela Maturová
pověřena zastupováním funkce vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
Email:  maturova.michaela@magistrat.liberec.cz
Tel.: +420 485 243 577

Nastavení cookies