Stav projektu

Aktuální stav projektu

07/2016 uzavření Smlouvy o dílo na projektovou přípravu (Energy Benefit Centre a.s. – 1 146 000 Kč)
03/2017 zpracování DPS
příprava studie proveditelnosti a CBA analýzy
příprava žádosti o podporu


Předpokládané dílčí náklady projektu

projektová příprava (DSP, DPS, AD, IČ)   1 150 000 Kč 
přestavba ZŠ (včetně vybavení, schodolezu, zateplení a topného systému) 33 150 000 Kč
technický dozor investora a koordinátor BOZP      550 000 Kč 
věcné náklady (publicita, CBA analýza apod.)      150 000 Kč 

Nastavení cookies