Snížení energetické náročnosti ZŠ náměstí Míru 5.1 a

 

 


Projekt: 5.1a Snížení energetické náročnosti ZŠ náměstí Míru

Registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006784

Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

 

O projektu

Předpokládané celkové náklady projektu: 24 103 765 Kč
Předpokládané uznatelné náklady projektu: 18 689 502 Kč  

 60% Příspěvek příjemce podpory (11 213 701 Kč)
 40% Dotace EU (7 475 801 Kč)

Cíl dílčího projektu: Stavební úpravy budovy vedoucí ke zlepšení tepelně-izolačních vlastností – zateplení fasády a ploch původních střech nad přístavbou, dokončení výměny oken a dveří, rekonstrukce elektroinstalace, výměna zdroje tepla. 


Aktivity projektu:
•    vybudování odborných učeben, zateplení budov, rekonstrukce elektroinstalace, výměna zdroje tepla 
•    vybavení odborných učeben
•    vybudování odborných kabinetů vč. zázemí (sklady, technická místnost)
•    zajištění bezbariérovosti

Harmonogram projektu: 
07/2018  zahájení realizace projektu
09/2019  ukončení realizace projektu

 


Kontakty:
manažerka projektu

Ing. Michaela Maturová
vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
Email: maturova.michaela@magistrat.liberec.cz
Tel.: +420 485 243 577

 

Nastavení cookies