Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Kaplického (2 projekty)


Projekt: Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Kaplického; CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0005962

Projekt je spolufinancován Evropskou unií. 

Program: Evropský fond pro regionální rozvoj / Integrovaný regionální operační program (výzva č. 67 - Infrastruktura pro vzdělávání - integrované projekty IPRÚ)

Cíle projektu: Kvalitní základní vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích. Rozšíření odborných učeben. Zajištění bezbariérového přístupu.

Maximální celkové náklady 22 000 000 Kč
5% ze státního rozpočtu (z celkových uznatelných výdajů)
85% dotace z EU (z celkových uznatelných výdajů)

O projektu

Aktivity projektu:

  • přestavba ZŠ Kaplického (Doubí, Kaplického 384)
  • nástavba na současný pavilon pro vznik dvou odborných učeben (cizích jazyků, přírodních věd)
  • pořízení schodolezu

Harmonogram projektu:

08/2017 - 12/2017 realizace projektu
07/2017 podání projektové žádosti o podporu IROP

Stav projektu


Kontakt:
manažerka projektu
Ing. Hana Kotanidisová
specialistka oddělení přípravy a řízení projektů
Email: kotanidisova.hana@magistrat.liberec.cz
Tel.: +420 485 243 586

 

 


Projekt: Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Kaplického – učebna praktických činností; CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0016745

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj /Integrovaného regionálního operačního programu (výzva č. 37 – Infrastruktura pro vzdělávání IV. – integrované projekty IPRÚ)

Cíl projektu: zbudování odborné učebny pro podporu zvyšování zájmu žáků o přírodovědné a technické obory, včetně chybějícího moderního zázemí.

Maximální celkové náklady:  2 016 878,33 Kč
5% ze státního rozpočtu (z celkových uznatelných výdajů)
85% dotace z EU (z celkových uznatelných výdajů)

Aktivity projektu:
•    vybudování učebny pro výuku řemeslných a polytechnických předmětů rekonstrukcí bývalé šatny na ZŠ Kaplického (Doubí, Kaplického 384)
•    vybudování moderního zázemí (šatny) pro tuto učebnu
•    vybavení odborné učebny moderními technologiemi a výukovými pomůckami

Harmonogram projektu:
06/2021 podání žádosti o podporu
08/2021 - 11/2021 realizace projektu
11/2021 ukončení projektu
 
Kontakty:
manažerka projektu

Ing. Dana Vorlová
vedoucí oddělení administrace projektů
odboru strategického rozvoje a dotací 
tel.: +420 485 243 587
e-mail: vorlova.dana@magistrat.liberec.cz

 

Aktuality

30.11.2021

ZŠ Kaplického má další novou učebnu

Nové prostory budou sloužit pro výuku praktických a polytechnických dovedností.
 
23.01.2018

ZŠ Kaplického se pyšní dvěma novými učebnami

Základní škola Kaplického v liberecké části Doubí se v rámci několikaměsíční rekonstrukce dočkala dvou zcela nových a moderně vybavených odborných učeben, částečné úpravy vnitřních dispozic a kompletně bezbariérového přístupu. Díky projektu „Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Kaplického“, spolufinancovanému z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), tak škola zvýšila svou prestiž a nabízí lepší vzdělávací možnosti.
 
03.08.2017

Zahájení rekonstrukce ZŠ Kaplického

Dne 31. 7. 2017 byla předána stavba ZŠ Kaplického firmě BREX spol. s.r.o., které uspěla ve výběrovém řízení jako zhotovitel rekonstrukce objektu.
 
Předchozí
1

 

 

Nastavení cookies