Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Jabloňová

Projekt: Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Jabloňová


Cíl projektu: Zvýšení kvality základního vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích. V rámci projektu budou vybudovány a modernizovány odborné učebny, nad dva pavilony bude vybudována nástavba, bude zajištěn bezbariérový vstup do školy, stejně jako celková bezbariérovost objektu a dojde k zajištění snížení koncentrace radonu v objektu.

Předpokládané náklady projektu: 110 000 000 Kč  
Projekt bude předložen ke spolufinancování  Evropskou unií.

Aktuality

13.09.2023

První zrekonstruované třídy na ZŠ Jabloňová

Před letními prázdninami předal zhotovitel stavby CL-EVANS s.r.o. zrekonstruovaný pavilon U3, který byl následně zkolaudován a předán škole do užívání. Jak jsme před prázdninami slíbili, od září 2023 tak mohou žáci využívat čtyři zrekonstruované kmenové učebny a nově vybavenou cvičnou kuchyňku. Cvičná kuchyňka je oblíbenou odbornou učebnou žáků a na výuku v ní se těší.
 
19.06.2023

Na základní škole Jabloňová jsou stavební práce v plném proudu

Téměř celý tento školní rok se žáci druhého stupně ZŠ a ZUŠ Jabloňová učí v náhradních prostorách TU Liberec v ulici Mařanova.
 
05.10.2022

ZŠ Jabloňovou čeká náročný školní rok

Základní škola a Základní umělecká škola Jabloňová projde v příštích čtrnácti měsících kompletní rekonstrukcí.
 

O projektu


Aktivity projektu:

•    vybudování 6 odborných učeben
•    vybavení odborných učeben
•    vybavení odborných kabinetů
•    modernizace sociálních zařízení
•    bezbariérovost objektu
•    snížení koncentrace radonu


Harmonogram projektu:

10/2022 – zahájení stavebních prací 
11/2022 – podání žádosti o dotaci 
11/2022 – vyhlášení zadávacího řízení na vybavení odborných učeben
11/2023 – dokončení stavebních prací
11/2023 – dokončení vybavení učeben a kabinetů
01/2024 – dokončení stavebních prací
01/2024 – dokončení vybavení učeben a kabinetů

 

Kontakty:
manažerka projektu

Bc. Veronika Malá
odbor strategického rozvoje a dotací
E-mail: mala.veronika@magistrat.liberec.cz
Tel.: +420 485 243 569
 

Nastavení cookies