Harmonogram

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Součástí přípravy a realizace projektu je pravidelné setkání projektového týmu, který řeší veškeré nastalé problémy, nejasnosti a  koordinuje účastníky školeních. Projektový tým se setkává 1x za měsíc. Z  každého setkání je vytvořen zápis.Projektový tým se schází od konce loňského roku a jeho práce bude končit až s koncem samotného projektu.


Školení pedagogů zapojených do projektu začne 4.5.2009 a bude pokračovat v předem určených termínech do léta 2010. Školení budou probíhat 1x za týden.

 

  Termíny setkávání projektového týmu a školení pedagogů: 

 

školní rok 2008/2009 školní rok 2009/2010 celkový počet setkání
projektový tým 1x každý měsíc 1x každý měsíc 30
školení pedagogů 4.5.2009-12.6.2009 7.9.2009-06.2010 30

 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 

 

Nastavení cookies