Rozvoj využití interaktivní techniky na ZŠ města Liberec

Rozvoj využití interaktivní techniky na ZŠ města Liberec
Program: OPVK
Počátek realizace: 1.10.2012
Konec realizace: 30.6.2014
Finanční objem projektu: 2 883 733 CZK
Spolufinancováno z: Evropského sociálního fondu a státním rozpočtem České republiky


Liberecký kraj - OPVK
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Email: fialova.veronika@magistrat.liberec.cz
Telefon: +420 485 243 190
Projekt je určen pro žáky ZŠ Liberce, kterým prostřednictvím učitelů partnerských ZŠ nabídne nové využití interaktivních prostředků. Navazuje především na projekty s experimenty a dále rozvíjí kurikulární reformu v oblasti základního školství. Cílem je posílení kompetencí při práci s interaktivními prvky v rámci výuky s výrazným akcentem na obsahovou i metodickou náplň a zpětnou vazbu od žáků. Projekt je vyšším stupněm práce s interaktivní tabulí při použití hlasovacích systémů, které zvyšují možnosti ověření pochopené látky a umožňují diskusi a spolupráci v rámci hodiny. Tím dochází k posilování kooperativního vyučování a zároveň je díky rychlému vyhodnocení odpovědí k probírané látce umožněno učiteli zacílit se na problematické oblasti učiva ještě v stejné hodině. Další možností je připojením senzorů provádět interaktivní experiment. Vznikne 168 nových hodin výuky s metodickými listy a to pro odpovědní systémy, senzory PASCO (experiment) a další alternativní použití interaktivní techniky.

Nastavení cookies