Vzdělávání pro konkurenceschopnost na ZŠ Libereckého kraje

Program: OPVK

Počátek realizace: 1.11.2008

Konec realizace: 30.6.2010

Finanční objem projektu: 10 780 683 CZK

Spolufinancováno z: Evropského sociálního fondu a státním rozpočtem České republiky

Email: fialova.veronika@magistrat.liberec.cz

Telefon: 485 243 190

Co je Operační program pro Vzdělání a konkurenceschopnost (OPVK) ?

 

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost je zaměřen na  rozvoj vzdělanosti obyvatel České republiky prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji. Tento program umožní v průběhu let 2007 – 2013 čerpat finanční prostředky z Evropského sociálního fondu.
Hlavními cílovými skupinami jsou: děti se speciálními vzdělávacími potřebami z mateřských škol a přípravných tříd základních škol, žáci základních a středních škol, rodiče sociálně znevýhodněných dětí a žáků, pracovníci škol a školských zařízení, vedoucí pracovníci škol a  školských zařízení, pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb a v oblasti volného času dětí a  mládeže.

Detailní informace o OPVK naleznete na stránkách: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Archiv dokumentů OPVK: Liberecký kraj

 

Realizovaný projekt

Podpora moderních forem výuky na ZŠ Libereckého kraje

Z evropských  fondů Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost čerpá nyní Statutární město Liberec, za jeho finanční účasti, dotace na projekt „Podpora moderních forem výuky na ZŠ Libereckého kraje“.

Tento projekt byl slavnostně zahájen 31. 3. 2009 v Grandhotelu Zlatý lev. Garant projektu Ing. Ondřej Červinka, náměstek libereckého primátora, poděkoval školám za jejich aktivní  účast na projektu a  popřál jim, aby nejen pedagogové, ale především děti našly v nové formě výuky zalíbení.

Projekt usiluje o komplexní a plošné zkvalitnění počátečního vzdělávání na základních školách města Liberce a následně celého Libereckého kraje. Projekt je určen pro žáky ZŠ Libereckého kraje, kteří budou osloveni prostřednictvím pedagogických pracovníků partnerských škol projektu. V projektu bude dále podpořeno zázemí pro využívání moderních výukových forem včetně tvorby konkrétních výukových podkladů 60 pedagogických pracovníků. Vznikne celkem 120 výukových prezentací, pro následnou aplikaci a zjištění zpětné vazby bude zapojeno 2400 žáků partnerských škol. Vznikne společný server pro poskytnutí vzniklých výukových materiálů ostatním ZŠ Libereckého kraje. Plánované aktivity projektu budou realizovány projektovým týmem, školícími odbornými firmami a zapojenými partnery v projektu prostřednictvím pedagogických pracovníků.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 

Nastavení cookies