Praktické ověřování získaných znalostí na libereckých ZŠ

Praktické ověřování získaných znalostí na libereckých ZŠ
Program: OPVK
Počátek realizace: 1.2.2012
Konec realizace: 30.11.2013
Finanční objem projektu: 2 112 512 CZK
Spolufinancováno z: Evropského sociálního fondu a státním rozpočtem České republiky


Liberecký kraj - OPVK
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Email: fialova.veronika@magistrat.liberec.cz
Telefon: +420 485 243 190
Cílem projektu je rozvoj spolupráce-síťování mezi základními školami v městě Liberci v oblasti přírodovědných předmětů pro 2. stupeň ZŠ. Projektem bude dosaženo zefektivnění a zatraktivnění výuky těchto předmětů (fyzika, chemie, přírodopis, zeměpis), naplnění některých průřezových témat dle RVP. Zúčastněným základním školám bude v rámci projektu, pro ověření zpětné vazby i vlastní tvorbu experimentů, dodán moderní měřící systém obsahující nejen různé dataloggery, senzory, ale také výukový software. Učitelé zapojení do projektu budou proškoleni nejen v ovládání senzorů a sw, ale také v tvorbě a náležitostech.

Nastavení cookies