Rozvoj klíčových kompetencí pro celoživotní vzdělávání v libereckých ZŠ

Program: OPVK

Počátek realizace: 1.10.2010

Konec realizace: 30.6.2012

Finanční objem projektu: 3 563 765 CZK

Spolufinancováno z: Evropského sociálního fondu a státním rozpočtem České republiky

Email: fialova.veronika@magistrat.liberec.cz

Telefon: +420 485 243 190

 

Projekt je pokračováním již realizovaného projektu "Podpora moderních forem výuky na ZŠ Libereckého kraje ", tentokrát z pohledu metodického a  obsahového.Projekt usiluje o plošné zkvalitnění počátečního vzdělávání na ZŠ města Liberce v duchu Desatera školské reformy, s výrazným akcentem na obsahovou náplň a zpětnou vazbu, jak od žáků - hlavní cílové skupiny, tak i od rodičovské veřejnosti. Projekt je určen pro žáky ZŠ Libereckého kraje, kteří budou osloveni prostřednictvím pedagogických pracovníků partnerských škol projektu.

Vznikne celkem 78 výukových hodin, 7 modulů a pro následnou aplikaci a  zjištění zpětné vazby bude zapojeno 1921 žáků partnerských škol.

Publikováno: 23.8.2010 10:19

 

Nastavení cookies