Pracovní skupiny

V souvislosti s tvorbou analytické i návrhové části SUMP byly ustanoveny dvě pracovní skupiny. Jedna, která se zabývá územím statutárního města Jablonec nad Nisou, a druhá řešící výhradně území statutárního města Liberec. Členy pracovních skupin schválila Řídící skupina SUMP.

Pracovní skupina pro Liberec:

Mgr. Petr Židek, MPA člen RM a ZM SML, předseda výboru ZM pro územní plánování a dopravu
Ing. arch. Jiří Janďourek vedoucí odboru kancelář architektury města MML
Ing. Miroslav Vondřich specialista v  oboru dopravní stavby
Ing. Vladislav Rozsypal dopravní inženýr na odboru územního plánování MML
Ing. arch. Jiří Plašil SAUL s.r.o.
Ludvík Lavička provozně technický ředitel DPMLJ, a.s.
Ing. Jiří Rutkovský předseda spolku Cyklisté liberecka
Pavel Matějka člen spolku Cyklisté liberecka
Iveta Moravcová cyklokoordinátor, Liberecký kraj
Ing. Pavel Blažek KORID LK, spol. s r.o., vedoucí úseku dopravní infrastruktury a drážní dopravy

 

Pracovní skupina pro Jablonec nad Nisou:

Pavel Janoušek předseda dopravní komise RM Jablonec nad Nisou
Ing. Luboš Wejnar ředitel Jablonecké dopravní a.s.
Josef Hejtmánek člen dopravní komise RM Jablonec nad Nisou
Ing. arch. Petr Klápště, Ph.D. člen ZM města, člen výboru pro územní plánování a rozvoj města
František Švácha člen dopravní komise RM Jablonec nad Nisou
Petr Mikula bývalý člen dopravního výboru ZM Jablonec nad Nisou
Ivo Konečný Sdružení cestovního ruchu Jizerské hory
Ing. arch. Tereza Nalezená členka Osadního výboru Mšeno nad Nisou, architektka, urbanistka
Jindřich Berounský člen ZM města, dopravní specialista

 

 

Nastavení cookies