Řídící skupina

Řídící skupina byla ustavena za účelem spolupůsobení všech  orgánů projektu při zajištění řádné přípravy a realizace SUMP.

Jejím cílem je projednávat přípravu, monitorovat a zajišťovat kvalitu realizace projektu.

 

Členové řídící skupiny SUMP:

Ing. Radka Loučková Kotasová náměstkyně primátora města Liberec pro strategický rozvoj a dotace
Mgr. Jiří Šolc náměstek primátora města Liberec pro technickou správu města a IT
Ing. Petr Roubíček náměstek primátora města Jablonec nad Nisou pro rozvoj města
Mgr. Petr Židek, MPA předseda Výboru ZM Liberec pro územní plánování a dopravu
Pavel Janoušek předseda Dopravní komise RM Jablonec nad Nisou
Ludvík Lavička provozně technický ředitel DPMLJ, a.s.
Ing. Jiří Hruboň ředitel KORID LK, spol. s r.o.
Ing. Vladislav Rozsypal dopravní inženýr, odbor územního plánování města Liberec
Ing. arch. Jiří Janďourek vedoucí odboru kancelář architektury města Liberec
Mgr. Barbara Steinzová vedoucí projektu (bez hlasovacího práva)

 

Nastavení cookies