SUMF - Plán udržitelné mobility


Projekt: Plán udržitelné mobility Liberec - Jablonec nad Nisou (SUMF)

www.chytrenacestu.czHarmonogram projektu:
 • Fáze 1 – Plán rozvoje veřejné dopravy území Liberec  – Jablonec nad Nisou 2017 – 2023
 • Fáze 2 – Plán rozvoje cyklodopravy území Liberec – Jablonec nad Nisou 2017 – 2023

Realizace projektů schválených v plánech rozvoje VD a cyklo: Do 30.6.2023, výjimky nejpozději do konce roku 2023

Potřebnost dokumentu: Podmínka přijatelnosti žádostí o dotace na dopravní projekty po 31.12.2017 z OPD a IROP
Období realizace přípravy dokumentu: 1.1.- 31.12.2017
Celkový rozpočet přípravy dokumentu: 3 448 500 Kč vč. DPH
Financováno z rozpočtu statutárních měst Liberec a Jablonec nad Nisou (1: 1)

Aktuality

18.11.2019

Rozhodněte, co je v Liberci třeba vyřešit

Veřejné fórum 2019 je příležitostí pro občany, ovlivnit dění ve svém městě.
 
04.04.2018

SUMF schválen Komisí Ministerstva Dopravy ČR

Jednání Komise pro posuzování dokumentů městské mobility proběhlo.
 
22.03.2018

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou schválilo SUMF

Plán rozvoje cyklodopravy postupuje.
 
Předchozí
1

O projektu

Cíle projektu celého Plánu udržitelné mobility (pro všechny druhy dopravy):

 • Schválit prováděcí dokument dlouhodobé strategie rozvoje - akční plán pro oblast udržitelné mobility
 • Zajistit dostupnost, kterou dopravní systém nabízí, pro všechny cílové skupiny
 • Zlepšit bezpečnost a efektivitu dopravy
 • Snížit spotřebu energie, znečištění ovzduší, hladinu hluku a vibrací
 • Přispět k zatraktivnění a zvýšení kvality městského prostoru

Cíle projektu v 1. a 2. fázi

 • To samé se zaměřením na veřejnou dopravu a cyklodopravu + umožnit čerpání z OPD a IROP na dopravu


Aktivity projektu:

 • Sociodopravní průzkum (všechny druhy dopravy)
 • Dopravní model (IAD, VD, cyklodoprava, pěší)
 • Plán rozvoje veřejné dopravy (analytická část, vize, cíle, opatření, projekty - akční plán 2017-2023)
 • Plán rozvoje cyklodopravy (analytická část, vize, cíle, opatření, projekty - akční plán 2017-2023)
 • Komunikační strategie (zapojení veřejnosti, cílových skupin, aktérů v dopravě)

Projekt je propojen s projektem DEMO-EC spolufinancovaným z Interreg Central EUROPE, kde jsou zdroje na dokončení kompletního plánu pro všechny druhy dopravy.

Organizační struktura:

 • Řídicí skupina projektu
 • Pracovní skupina pro veřejnou dopravu
 • Pracovní skupina pro cyklodopravu
 • Projektový tým
 • Externí zpracovatel plánu mobility (NDCon s.r.o) a komunikační expert.


Kontakty:
Vedoucí projektu
Mgr. Barbara Steinzová
vedoucí oddělení rozvojové koncepce
e-mail: steinzova.barbara@magistrat.liberec.cz
tel.: +420 485 243 508

Nastavení cookies