Na základní škole Jabloňová jsou stavební práce v plném proudu

Výuka prvního stupně probíhá v budovách školy souběžně s probíhajícími stavebními pracemi. Pro žáky i pedagogy prvního stupně je to sice náročné, ale komfortnější než kdyby musely i malé děti každý den cestovat do vzdáleného Vesce.

Stavební práce v rámci projektu „Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Jabloňová“ probíhají dle odsouhlaseného harmonogramu, kdy již na první pohled je vidět budoucí vzhled budovy školy. Díky nástavbě vzniknou nové odborné učebny včetně kabinetů pro pedagogy. Stavebně však ve škole probíhá mnohem více úprav než je vidět pouhým okem kolemjdoucích. V budově školy budou kompletně zrekonstruované i všechny rozvody, bude zajištěna bezbariérovost objektu, v původních prostorách bude zmodernizována cvičná kuchyňka a počítačová učebna. V neposlední řadě budou v celém objektu školy instalovány vzduchotechnické jednotky, které zlepší vnitřní prostředí a budou zajišťovat stabilní podmínky ve třídách, a to zejména teplotu, přísun čerstvého vzduchu a vlhkost.

První odbornou učebnou, která bude zpřístupněna žákům, je cvičná kuchyňka. Tu budou žáci moci využívat již od začátku školního roku 2023/2024.

O postupu dalších prací Vás budeme průběžně informovat na stránkách města Liberec a ve Zpravodaji.

Nastavení cookies