Zprávy o uplatňování územního plánu

Zpráva o uplatňování územního plánu za období 2012 - 2016

Zastupitelstvo obce Bílá na svém zasedání, které se konalo dne 15. 6. 2016, schválilo usnesením č. 34/16 Zprávu o uplatňování územního plánu Bílá za uplynulé čtyřleté období.

schválená Zpráva (pdf)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ukončena etapa projednání (nelze se k ní již vyjadřovat!!!)

Každý může uplatnit své připomínky ke zprávě nejpozději do pondělí 4. dubna 2016. K připomínkám podaným po této lhůtě se nepřihlíží.

Podání může být učiněno pouze písemnou formou a to poštou na adresu: Magistrát města Liberce, odbor hlavního architekta, oddělení územního plánování, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 nebo osobně na podatelnu Magistrátu města Liberce. Dále může být učiněno elektronicky do datové schránky města Liberce 7c6by6u nebo na elektronickou podatelnu posta@magistrat.liberec.cz (nutný elektronický podpis).

zpráva o uplatňování územního plánu Bílá (pdf)

Nastavení cookies