město Český Dub

město Český Dub

Kód obce: 563960
Adresa úřadu: Náměstí Bedřicha Smetany 1, 463 43 Český Dub

Nachází se v jižní části ORP Liberec a leží jihozápadně od města Liberec. Sousedí s obcemi, Světlá pod Ještědem, Proseč pod Ještědem, Bílá, Všelibice,Osečná a Janův. Skládá se ze 7 katastrálních území a to Sobákov, Modlibohov, Starý Dub, Smržov u Českého Dubu, Český Dub, Loukovičky a Libíč o celkové výměře 2 257 ha. Pořizovatelem územně plánovacích dokumentací je odbor územního plánování jako příslušný úřad územního plánování. Město má platný územní plán.

Užitečné odkazy:
Oficiální stránky obce: http://www.cdub.cz/
Příslušný stavební úřad: http://www.cdub.cz/

projednávané změny územního plánu

vydané změny územního plánu

zprávy o uplatňování územního plánu

územní studie

________________________________________________________________________________

Platný územní plán

Úplné znění územního plánu po změně č. 2b územního plánu, která nabyla účinnosti 19. 7. 2022.

 

závazná část ÚP

textová část (pdf)

grafická část

výkres základního členění území 1:5 000 (pdf)

hlavní výkres 1:5 000 (pdf)

výkres VPO, VPS a asanací 1:5 000 (pdf)

 

odůvodnění ÚP

textová část (pdf)

grafická část

koordinační výkres 1:5 000 (pdf)

výkres širších vztahů 1: 100 000 (pdf)

výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1: 5 000 (pdf)

Nastavení cookies