regulační plán

vydaná změna č. 1 regulačního plánu RP1

regulační plán na žádost pro plochu RP1 - Mníšek

Zastupitelstvo obce Mníšek na svém zasedání, které se konalo 8. 2. 2023, vydalo opatřením obecné povahy regulační plán na žádost pro plochu RP1 Mníšek, který se stal účinným od 25. 2. 2023.

opatření obecné povahy (pdf)

úplné znění po vydání změny č. 1, která nabyla účinnosti 30. 9. 2023

výroková část

textová část návrhu (pdf)

hlavní výkres 1 : 1 000 (pdf)
výkres koordinace inženýrských sítí 1 : 1 000 (pdf)

odůvodnění

textová část odůvodnění (pdf)

koordinační výkres 1: 1 000 (pdf)

výkres širších vztahů 1 : 5 000 (pdf)

výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1 : 5 000 (pdf)

Nastavení cookies