Obnova části ulice Vřesová

 

 

 

Projekt byl spolufinancován z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj

 

Projekt: Obnova části ulice Vřesová
Program: Ministerstvo pro místní rozvoj – Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách 2021
Identifikační číslo projektu: 117D923002076
Cíl projektu: Oprava povodňových škod po přívalových deštích 17. – 18. 7. 2021
 
O projektu:
Fáze projektu: příprava  
Předpokládané celkové náklady projektu: 452 215,68 Kč
Předpokládaná výše dotace: 226 107 (50 % způsobilých výdajů)
 
Aktuality:
V této kategorii se nenacházejí žádné zprávy
 
Harmonogram projektu: 
12/2022: příprava projektu 
01/2023: příprava a podání žádosti o poskytnutí dotace
04/2024: realizace projektu

 

Popis projektu:

  • Oprava stavu vozovky části ulice Vřesová, kde v důsledku přívalových dešťů soustředěný proud vody způsobil narušení stávajícího asfaltového souvrství a krajnic. Navržená oprava sestává z odfrézování asfaltového souvrství a následné pokládky nového povrchu. Součástí opravy je také výšková úprava krycích hrnců inženýrských sítí a oprava krajnic. Vozovka bude po obou svých stranách ukončena napojením na stávající vjezdy.
  • Délka úseku řešeného v rámci projektu: 130 m
  • Zpracovatel projektové dokumentace: M4 Road Design s.r.o., IČO: 07229585
  • Zhotovitel stavby: STRABAG a.s., IČO: 60838744

  

 

Kontaktní osoba:

manažerka projektu
Ing. Dana Vorlová

vedoucí oddělení administrace projektů
odbor strategického rozvoje a dotací
Email: vorlova.dana@magistrat.liberec.cz
Tel.: +420 485 243 587

Nastavení cookies